MUISTIN TÄHDEN -hanke

Pohjois-Karjalan Muisti ry:ssä on käynnistynyt uusi vuoden mittainen hanke ”Muistin tähden”. Sitä toteuttaa toimittajana ja radioäänenä monelle tuttu Sarah Laukkanen. Hanke kestää vuoden 2019 loppuun.

Yhtenä osana hankkeessa kootaan tavallisten ihmisten tarinoita muiden kuunneltavaksi. Tarinoita elämästä muistipulmien ja muistisairauksien kanssa, selviytymisestä, suoriutumisesta tai vaikkapa työelämässä jatkamisesta sairauden kanssa. Tarinat tulevat kuunneltavaksi yhdistyksen tilaisuuksissa sekä nettisivuilla olevan Muistiradion kautta.

Tavoitteena on herättää ja rohkaista pohtimaan asioita; muistia, muistin kuormittumista ja aivoterveyden vaalimista.

”Muistin tähden” on osa Joensuun KAKE 2.0 –hanketta. Sitä rahoittavat Joensuun kaupungin lisäksi Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.


Jos sinulla on tarinoita tai kokemuksia kerrottavana muistiin tai aivoterveyteen liittyen, ota yhteyttä Sarah Laukkaseen.

Puhelinnumero on 044 4277 310

sähköpostiosoite sarah.laukkanen@pkmuistiry.fi


"Tarinan kuuleminen – oikean, todellisen kokemuksen kuuleminen – voi avata mielen oivalluksille. Mikä on tausta, jopa ihan tieteellinen, tutkittu tausta tuolle asialle jonka tuo ihminen on kokenut? Koskeeko se minua?

Kun oivallan, osaan kertoa myös muille. Osaan ehkä toimia niin, että tämä kotoisa oma kaupunkimme olisi kaikille hyvä paikka olla.
Jotta se olisi muistiystävällinen ja ottaisi huomioon nekin, jotka eivät
toimikaan ja eläkään täydellisesti toimivan muistin varassa. Ja jotta osaisimme vaalia muistiamme ja aivoterveyttämme." -Sarah Laukkanen

Sarah Laukkanen kertoo Muistin tähden -hankkeesta:

Muistiradio osa 1