Oppilaitosyhteistyön tarkoituksena on levittää tutkittua tietoa ja hyviä toimintamalleja maakunnassa sekä tarjota mahdollisuus muistisairauteen sairastuneille, läheisille ja opiskelijoille kokemuksia vastavuoroisesta kohtaamisesta.

Pääasialliset oppilaitosyhteistyökumppanit ovat Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.

Karelia-ammattikorkeakoulun Voimalaympäristö toteuttaa ryhmämuotoisia palveluja yhdessä kehitettyjen toimintamallien mukaisesti. Opinnäytetyöt ja harjoittelujaksot toteutetaan työelämäyhteistyönä.

Opiskelijoiden tuotoksia

Karelia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija kehitti ja toteutti syventävän harjoittelunsa aikana voimauttavaa pariskuntatyöskentelyä valokuvien ja muistelukirjoittamisen avulla.

Linkki Yhteinen taipaleemme -malliin:yhteinen taipaleemme