Rinnallakulkija, luovat menetelmät omaisten ryhmissä -julkaisu on valmistunut Uudella tavalla aitoa kumppanuutta -hankkeessa (2012-2015). Hanke oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama, kahden yhdistyksen, Pohjois-Karjalan Muisti ry:n ja Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset -Finfami ry:n yhteishanke.
Julkaisussa esitellään omaisten tarpeisiin kehitettyjä ryhmätoimintamenetelmiä. Menetelmiä voi soveltaa myös muissa ryhmissä.
Julkaisu sisältää omaisten maalauksia ja kirjoituksia, joilla he kuvaavat omaa tarinaansa. He haluavat teostensa kautta välittää voimaa, lohtua ja rohkeutta kaikille sairaan läheisen rinnallakulkijoille.

Rinnallakulkija, pdf