Puheenjohtajan terveiset

16.01.2018

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Hyvät muistiystävät!
Kansallinen muistiohjelma on edelleen tänäkin vuonna tärkeä toimintamme perusta. Muistiohjelman tavoitteisiin on sitouduttu. Erityisesti teema ”kohti muistiystävällistä Suomea” kulkee johtotähtenä kaikessa toiminnassa. Tähän tavoitteeseen pyrimme kaikin keinoin.
Muistiliitto täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja oman yhdistyksemme juhlavuosi on jo ensi vuonna.  Muistiliiton toiminnassa nostetaan erityisesti esille muistiystävälliset teot, muistelu ja tulevaisuuden näkymät. Yhdistystoiminnassa voimme olla esimerkkinä muistiystävällisyyden rakentamisessa ja jokainen meistä voi pienilläkin teoilla olla vaikuttamassa tämän päämäärän saavuttamiseen.
Pienistäkin teoista voi laajentua todella vaikuttava muistiystävällinen teko. Yli kymmenen vuotta sitten eräällä yhdistyksemme lähiavustajalla oli tapana laulaa avustettavansa kanssa rouvan asunnon terassilla. Muistisairaudesta huolimatta laulu sujui hyvin ja kiinnosti myös muita vanhuksia naapureissa. Vähitellen siihen kerääntyi useita laulajia lisää ja lopulta he perustivat kuoron. Johtajakin kuorolle saatiin entisestä mieskuorolaisesta. Kuoro harjoitteli säännöllisesti ja heillä oli esiintymisiäkin hoitokodissa ja vanhainkodilla. Talviaikaan laulettiin kerhohuoneessa ja välillä kuorolaisten kodeissa. Lähiavustaja oli tukena kuorolaisille vielä työsuhteensa päätyttyäkin. Kaikki kuorolaiset ovat nyt jo edesmenneitä. Toiminta toi heidän tuolloin elämäänsä iloa, vaihtelua, yhteisöllisyyttä ja se jos mikä oli myös kuntouttavaa toimintaa.
Näitä esimerkkejä on varmasti monilla meillä. Muistiystävällisiä tekoja voimme muistella ja luoda niistä myös jotakin uutta.
Jokainen meistä voi omalta osaltaan olla vaikuttamassa muistiystävällisen kunnan, maakunnan ja lopulta koko Suomen rakentamisessa. Pienikin teko voi johtaa muistisairaan ja omaisen parempaan elämään - merkitykselliseen ja omannäköiseen.
 
”Ei kyseessä ole koko maailman muuttaminen,
kyseessä on minun panokseni tässä ja nyt,
juuri tässä hetkessä, jossa oivallan, missä voin auttaa,
missä juuri minua tarvitaan.
Vain siitä on kysymys.”
Terveisin, Liisa Luostarinen
16.01.2018Puheenjohtajan terveiset
13.06.2018Kesä ja syyspuolen alku 2018
06.02.2018Aivoviikon esitykseen lippuja!
16.01.2018Remontti
07.03.2016talviulkoiluvarusteet
21.04.2015Hypistelymuhvit
28.10.2014Muisti ry