Muistisairaiden läheisten tarinoita

Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden puolisot ja vanhemmistaan huolta pitävät aikuiset lapset kertovat omista kokemuksistaan muistisairaan läheisenä. Omilla rehellisillä tarinoillaan he haluavat jakaa vertaistukea samassa elämäntilanteessa oleville asuinpaikasta riippumatta. Tarinoiden yhteyteen on lisäksi koottu neuvoja, miten edetä palvelujen verkostossa Joensuussa.


Samassa veneessä - Tarinoita ja tietoa muistisairaan omaiselle


Muistisairaan ihmisen kohtaamisen opas

Muistisairaan ihmisen hyvä hoiva lähtee yksilön tarpeiden tunnistamisesta ja niiden kunnioittamisesta. Home Instead Seniorihoiva on yhteistyössä Suomen muistiasiantuntijat ry:n kanssa laatinut oppaan muistisairaan ihmisen hoivasta. Oppaasta löydät mm. vinkkejä aktiviteetteihin ja elämäntarinan tallentamiseen, keinoja haastaviin hetkiin, kuten käytösmuutosten hallintaan sekä tärkeitä asioita turvallisuudesta, terveydestä ja taloudesta.

Opas

Rinnallakulkija luovien menetelmien opas

Rinnallakulkija, luovat menetelmät omaisten ryhmissä -julkaisu on valmistunut Uudella tavalla aitoa kumppanuutta -hankkeessa (2012-2015).
Julkaisussa esitellään omaisten tarpeisiin kehitettyjä ryhmätoimintamenetelmiä. Menetelmiä voi soveltaa myös muissa ryhmissä.
Julkaisu sisältää omaisten maalauksia ja kirjoituksia, joilla he kuvaavat omaa tarinaansa. He haluavat teostensa kautta välittää voimaa, lohtua ja rohkeutta kaikille sairaan läheisen rinnallakulkijoille.

Rinnallakulkija, pd


Hyödyllisiä linkkejä:


Muistiliitto https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu

Tarinoita muistisairauksista https://www.muistini.fi/etusivu

Vanhustyön keskusliitto http://www.vtkl.fi/

Virkistystä aivoille www.muistipuisto.fi