Majakka-hanke

Pohjois-Karjalan Muisti ry:n työikäishanke

Muisti ry:n Majakka-hanke on osa Joensuun kaupunkikeskustan KAKE-hanketta. Majakka-hankkeessa tarkastellaan työikäisenä muistisairauteen sairastuneen hyvinvointia, sairauden aiheuttamia pulmia, niiden ratkaisuvaihtoehtoja, sekä eläkkeelle jäämisen prosessia. Hankkeessa tavoitellaan myös työikäisiä omaisia, joilla on huolenpitovastuu omasta muistisairaasta läheisestään. Kokemuksena on, että vertaistuen avulla moni voisi selvitä tilanteessa, jossa on ylen määrin tehtävää omassa työssä, perheessä ja sairauden muuttaneessa arjessa. Hanketta rahoittaa ESR, Etelä-Savon Ely-keskus ja Joensuun kaupunki.

Majakka-hankkeen toiminta-aika on 16.1.-31.10.2017. Hankkeen tuotoksena syntyy esimerkiksi vertaisryhmiä työikäisenä sairastuneille ja työssäkäyville omaisille, muistiaktiivi- ja kokemusosaajatoimintaa ja Facebook-ryhmä. Hankkeessa kehitetään yhteistyötä työterveyshuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja henkilökohtaisen avun palveluihin.

Lisätietoja antavat hankkeen työntekijät Riitta Vihavainen (p. 050 4641604) ja Anna-Maija Pitkänen (p. 044 4277311). etunimi.sukunimi@pkmuistiry.fi.

Majakka-työikäisen muistisairaan oppaana. Sosionomiopiskelijan artikkeli.

Muistisairaiden läheisten Facebook-ryhmä

Läheisten vertaisryhmän löydät nimellä Muistisairaiden läheiset Pohjois-Karjala. Hae ryhmään lähettämällä liittymispyyntö. Vain jäsenet näkevät ryhmän julkaisut!

Tarinoita

Iäkkäämpiin ihmisiin verrattuna työikäisellä on erilainen elämäntilanne ja erilaiset tarpeet, joihin palvelujärjestelmä ei välttämättä vastaa. Sairaus heikentää työkykyä, mutta se ei kuitenkaan häviä hetkessä. Työkokemuksesta on hyötyä, ja ammattitaito voi säilyä hyvinkin pitkään.

Työikäisten muistisairauksien erityispiirteet liittyvät yleensä elämäntilanteeseen ja sen muodostamiin haasteisiin. Työelämä tuo omat haasteensa, perheessä voi olla nuoria lapsia, on luottamustehtäviä tai harrastuksia. Työntekijäroolin lisäksi roolit puolisona ja vanhempana muuttuvat.

Vaikka muutokset voivat tuntua raskailta, voi uudesta arjesta löytyä paljon hyviä asioita. Arjen kiireet voi jättää taka-alalle, ja keskittyä itselle tärkeisiin asioihin. Onnistuneitakin tarinoita on olemassa.

Polut on kapeita

Tarinani

Olen yksin muistini kanssa.

Minun tarinani.