Iäkkäämpiin ihmisiin verrattuna työikäisellä on erilainen
elämäntilanne ja erilaiset tarpeet, joihin palvelujärjestelmä ei
välttämättä vastaa. Sairaus heikentää työkykyä, mutta se ei kuitenkaan häviä hetkessä. Työkokemuksesta on hyötyä, ja ammattitaito voi säilyä hyvinkin pitkään.

Työikäisten muistisairauksien erityispiirteet liittyvät yleensä elämäntilanteeseen ja sen muodostamiin haasteisiin. Työelämä tuo omat haasteensa, perheessä voi olla nuoria lapsia, on luottamustehtäviä tai harrastuksia. Työntekijäroolin lisäksi roolit puolisona ja vanhempana muuttuvat.

Työikäisenä sairastuneiden ryhmä "Tsempparit" kokoontuu viikoittain yhdistyksen tiloissa. Kysy lisää Riitta, p. 050 4641604.

Majakka-hanke työikäistoiminnan kehittäjänä 16.1.-31.10.2017

Muisti ry:n Majakka-hanke oli osa Joensuun kaupunkikeskustan KAKE-hanketta. Majakka-hankkeessa tarkasteltiin työikäisenä muistisairauteen sairastuneen hyvinvointia, sairauden aiheuttamia pulmia, niiden ratkaisuvaihtoehtoja, sekä eläkkeelle jäämisen prosessia. Hankkeessa tavoiteltiin myös työikäisiä omaisia, joilla on huolenpitovastuu omasta muistisairaasta läheisestään. Kokemuksena on, että vertaistuen avulla moni voisi selvitä tilanteessa, jossa on ylen määrin tehtävää omassa työssä, perheessä ja sairauden muuttaneessa arjessa. Hanketta rahoitti ESR, Etelä-Savon Ely-keskus ja Joensuun kaupunki. Hankkeen tuotoksena syntyi esimerkiksi vertaisryhmiä työikäisenä sairastuneille ja työssäkäyville omaisille, muistiaktiivi- ja kokemusosaajatoimintaa ja Facebook-ryhmä. Hankkeessa kehitettiin yhteistyötä työterveyshuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja henkilökohtaisen avun palveluihin.

Majakka-työikäisen muistisairaan oppaana. Sosionomiopiskelijan artikkeli.

Loppuraportti

Muistisairaiden läheisten Facebook-ryhmä

Läheisten vertaisryhmän löydät nimellä Muistisairaiden läheiset Pohjois-Karjala. Hae ryhmään lähettämällä liittymispyyntö. Vain jäsenet näkevät ryhmän julkaisut!

Muistisairaiden läheisten tarinoita

Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden puolisot ja vanhemmistaan huolta pitävät aikuiset lapset kertovat omista kokemuksistaan muistisairaan läheisenä. Omilla rehellisillä tarinoillaan he haluavat jakaa vertaistukea samassa elämäntilanteessa oleville asuinpaikasta riippumatta. Tarinoiden yhteyteen on lisäksi koottu neuvoja, miten edetä palvelujen verkostossa Joensuussa.

Muistisairauteen sairastuneiden tarinoita

Iäkkäämpiin ihmisiin verrattuna työikäisellä on erilainen elämäntilanne ja erilaiset tarpeet, joihin palvelujärjestelmä ei välttämättä vastaa. Sairaus heikentää työkykyä, mutta se ei kuitenkaan häviä hetkessä. Työkokemuksesta on hyötyä, ja ammattitaito voi säilyä hyvinkin pitkään.

Työikäisten muistisairauksien erityispiirteet liittyvät yleensä elämäntilanteeseen ja sen muodostamiin haasteisiin. Työelämä tuo omat haasteensa, perheessä voi olla nuoria lapsia, on luottamustehtäviä tai harrastuksia. Työntekijäroolin lisäksi roolit puolisona ja vanhempana muuttuvat.

Vaikka muutokset voivat tuntua raskailta, voi uudesta arjesta löytyä paljon hyviä asioita. Arjen kiireet voi jättää taka-alalle, ja keskittyä itselle tärkeisiin asioihin. Onnistuneitakin tarinoita on olemassa.

Tarinani

Olen yksin muistini kanssa.

Minun tarinani.

Marilii